Aktualności

3
maj

Witaj Majowa Jutrzenko! Nasi przodkowie wiedzieli skąd idzie moc i dobro! Królowo Polski przyrzekamy!

W imię Boga w Trójcy świętej Jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w...

czytaj więcej

28
kwi

Bronimy życia modlitwą i działaniem!

Dotarł do nas apel ze strony ORDO IURIS o wspieranie Obrony Życia i pomoc przy zbieraniu podpisów - publikuję poniżej >> W całej Polsce rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która powstrzymuje aborcję i gwarantuje każdemu dziecku na prenatalnym...

czytaj więcej

25
kwi

Episkopat polski zatwierdzili treść i tytuł Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi...

czytaj więcej

14
kwi

POLONIA SEMPER FIDELIS - Rocznica Chrztu Polski - Bogu niech będą dzięki za ten dar!

1050 lat temu nasi prapradziadowie oddali swe życie i życie przyszłych pokoleń Polaków pod opiekę Boga w Trójcy Jedynego w akcie Chrztu. Najpierw władza wraz ze swoim dworem, a następnie z latami cały kraj i cały naród. Od tej pory liczymy polską państwowość i od tego czasu...

czytaj więcej

31
mar

Obrona Życia - zadanie dla każdego z nas!

Godność człowieka, każdego człowieka wymaga aby dbać o KAŻDEGO, chorego słabego, takiego który sam o siebie zadbać nie może! Wspierajmy modlitwą i czynem, oraz finansami tych którzy o obronę życia dbają. Wspierajmy inicjatywy dążące do całkowitej ochrony Życia! Jest nas ponad...

czytaj więcej

27
mar

Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Zmartwychwstał Pan i żyje i daje nam życie swoje, Otrzyjcie już łzy płaczący, Wszyscy w Chrystusa wierzący - weselcie się i radujcie! To jest święta noc, noc zmartwychwstania, w której Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca...

czytaj więcej

26
mar

Wielka Sobota, cisza Grobu Pańskiego zapowiada wielką Tajemnicę!

Przeszliśmy z Jezusem nasze Drogi Krzyżowe. Czasem w Kościele, czasem po ulicach miast, przeżywając Pasję i Ukrzyżowanie. Z modlitwą i adoracją Krzyża świętego, z wyciszeniem i wejrzeniem w nasze sumienia. Jezus do Grobu złożony, kończy drogę krzyżową, ale nie kończy historii....

czytaj więcej

24
mar

Dzień Kapłański, dzień Eucharystii – Jezus sam zaprasza!

W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii. To tajemnica obecności i bliskości Boga w naszym życiu. On jest tak bardzo blisko, tak bardzo dostępny, że aż mnie zawstydza iż nie umiem z tej Obecności w pełni korzystać. A jednak za każdym razem kiedy przez ręce...

czytaj więcej

20
mar

Wielki Tydzień - Ewangelia Męki Pańskiej – w Kościele odnajdujemy Chrystusa

Rozpoczynając Wielki Tydzień w całej Polsce i całym świecie czytamy Ewangelię Męki Pańskiej i rozważamy ją. Widzimy słabość człowieka i wielkość Boga. Jezus modli się w Ogrójcu, przyjmuje niesprawiedliwy wyrok i bierze na siebie Krzyż. Dla mnie i dla ciebie, za człowieka który...

czytaj więcej

19
mar

Święty Józefie, módl się za nami!

19 marca, w święto św. Józefa modlimy się za Jego wstawiennictwem. Modlimy się za WSZYSTKICH mężczyzn, o odnowienie charyzmatu męskości i ojcostwa. Józef jest dla nas wielkim wzorem głowy rodziny – Świętej Rodziny. Przykłady ojcostwa i szlachetnej męskiej opieki nad rodziną...

czytaj więcej

11
mar

Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje

Nie ma innej drogi jak ta z Jezusem. Każda inna jest drogą na manowce. Dlatego idziemy za Jezusem również wtedy gdy on bierze Krzyż i podąża drogą na Kalwarię, aby dać się ukrzyżować - za nas! W Polsce mamy tą wielką i piękną tradycję Wielkopostną nabożeństw Drogi Krzyżowej...

czytaj więcej

1
mar

Polska jest piękna w swojej niezłomności i honorze swoich żołnierzy i obywateli!

Bóg, Honor, Ojczyzna – to jest testament jaki zostawili nam Żołnierze Niezłomni, bohaterowie walczący o ideały do końca. Takich właśnie mamy obywateli, taka jest Polska, która nie zginie póki my żyjemy. Wobec całego ambarasu z byłym prezydentem Wałęsą (i jemu podobnymi), który...

czytaj więcej

17
lut

Wielka pielgrzymka papieża Franciszka do Meksyku.

Piękne spotkania z mieszkańcami Meksyku mają w sobie ogromną energię spontaniczności. Niemal dotykalnie odczuwało się tchnienie Ducha Świętego w tym świętym czasie nawiedzenia. Papież Franciszek, Namiestnik Chrystusa jedzie tam gdzie trzeba się upominać o uznanie dla godności osoby,...

czytaj więcej

15
lut

Świętych kapłanów, daj nam Panie – 15 lutego wspominamy Bł. Ks. Michała Sopoćkę

Michał Sopoćko urodził się on 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie w ubogiej rodzinie szlacheckiej, gdzie pielęgnowano polskie tradycje patriotyczne. Rodzice zadbali o podstawowe wykształcenie dzieci. Wybór drogi życiowej i wczesne odczytanie powołania Michał zawdzięcza właśnie...

czytaj więcej

11
lut

Objawienia w Lourdes - dzień chorego w Kościele

Niewiele jest osób na świecie, które nie słyszałyby o Lourdes. Rozgłos, jaki towarzyszy temu miejscu, już dawno osiągnął wymiar ogólnoświatowy. Dzięki objawieniom Matki Bożej to niepozorne, leżące u stóp Pirenejów miasteczko stało się siedzibą jednego z największych na...

czytaj więcej

10
lut

W życiu, pamiętaj o rzeczach ostatecznych - memento mori

10 lutego w Środę Popielcową rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Czas szczególnej modlitwy, refleksji i formowania sumień. Tegoroczny Wielki Post ma szczególny wymiar, jako czas przygotowania do 1050 rocznicy Chrztu Polski. To czas dany osobiście każdemu z nas na refleksję nad własnym...

czytaj więcej

19
sty

To nie czas na neutralność - Módlmy się za Ojczyznę! Za konkretne osoby!

Naszą reakcją na eskalację agresji europejskiej wobec Polski, nowego rządu i Prezydenta jest modlitwa. Dlatego dołączamy się do apelu wielu środowisk o modlitwę za Ojczyznę. Za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za Polskę, Prezydenta, rząd, polityków i...

czytaj więcej

10
sty

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie – niedziela Chrztu Pańskiego

W czasie Chrztu Bóg wypowiedział takie zdanie do każdego z nas. To jest obdarowanie nas darem Życia Bożego i darem Wiary. Jako rodzice zawierzający swoje dzieci Bogu i Maryi robimy wszystko, aby naszym dzieciom skarb Wiary przekazać. Wobec zalewu systemowego zła, zalewu kultury ateizmu...

czytaj więcej

6
sty

Objawienie Pański, odradza się tradycja chrześcijańska w Polsce i pomagamy Misjom

Dzięki wielu osobom zaangażowanym w budowaniu kultury chrześcijańskiej w Polsce, po okresie komunizmu możemy dziś świętować Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli. Pamiętamy że od upadku komunizmu upłynęło kilkanaście lat zanim przywrócono to święto do oficjalnego kalendarza w...

czytaj więcej

1
sty

Życzenia noworoczne 2016 – dla rodziców i dla Polski

Czas to dar jakim każdy z nas został obdarowany w obfitości. W dniu pierwszym Nowego roku wspominamy dzień naszych narodzin na świecie i narodzin w czasie Chrztu świętego - narodzin do życia z Chrystusem. Ostatnio słyszałem stwierdzenie, które urzekło mnie swa prostotą. Jest...

czytaj więcej